Mån-tis 9-11, ons-tors 13-15

026-712 14

Adress, Läkarhuset

Staketgatan 32

Barnmorska

- Preventivmedelsrådgivning

- Klimakterierådgivning

- Rådgivning kring sex och relationer, samlagssmärta, olust.

- STI-prover som klamydia, gonorreé, HIV

- Bäckenbottenträning vid framfall och inkontinens (i samråd med gynekolog)

- Akupunktur i samband med IVF

- Nipt är en helt riskfri fosterdiagnostik där endast ett blodprov tas från den gravida från vecka 10+0.
I anslutning till provet rekommenderas ett ultraljud för att bekräfta graviditet, antal foster och graviditetslängd.
Bastestet inkluderar trisomi 13,18,21 samt könskromosomavvikelser och kön.
Pris 5590kr
 
Vi samarbetar med www.fostertest.se i Göteborg
 
Tidigt Ultraljud i samband med NIPT 1150kr

 Vår barnmorska Eva Timerdal arbetar i team med våra erfarna gynekologer och avsätter alltid 60 min för information, rådgivning och provtagning.